Corti’s tunnel

İç kulakta Corti organı içindeki geçit; Corti kanalı; Corti tüneli,