corrosion

Tahrip edici etken sebebiyle organ veya doku yapısında, yüzeyden içeriye… devamı corrosion