Huntington’s disease

Huntington hastalığı. Bk. Huntington’s chorea

choreic abasia

Kore‘ye bağlı istemsiz hareketlerin de eşlik ettiği abazi şekli; koreik… devamı choreic abasia

labiochorea

Dudakları tutan koreik hareketlerle belirgin durum; dudak koresi; labiyokore (Konuşurken… devamı labiochorea