congenital anemia of newborn

Yenidoğanın konjenital anemisi. Bk. erythroblastosis fetalis