xylol

Ksilol. Bk. xylene

xylene

Kömür katranından elde edilen, eritici özelliğe sahip, kolay tutuşur, uçucu… devamı xylene