complement

Bir kısım serum proteinlerinin oluşturduğu, antikor aracılığıyla gerçekleşen immün hemoliz… devamı complement