insulin coma

Aşırı dozda insülinin sebep olduğu koma; insülin koması,