gastrocolostomy

Mide ile kolon arasında ameliyatla -ağız ağıza dikmek suretiyle- geçit… devamı gastrocolostomy