Kolmer test

Frengi tanısında uygulanan serolojik bir test; Kolmer testi