Colles’ fracture

Radius’un alt ucunda oluşan ve distal fragman’ın arkaya kayması ile… devamı Colles’ fracture