anococcygeal plexus

Anokoksigeal pleksus. Bk. coccygeal plexus.