hypochloremia

Kanda klorid (klorür) miktarının ileri derecede azalması; hipokloremi.

hypochloruria

İdrarda klorid (klorür) miktarının azalışı; hipoklorüri.

chloropenia

Kanda klorür miktarının ileri derecede azalması; kloropeni.