replication

1- Sonuca kesinlik kazandırma amacıyla deney, gözlem ya da incelemenin… devamı replication