affective personality

Affektif kişilik. Bk. cyclothymic personality

cyclothymic personality

Aşırı sevinç ve durgunluk devrelerinin düzenli olarak birbirini izlemesiyle belirgin… devamı cyclothymic personality

double personality

İkili kişilik. Bk. multiple personality

multiple personality

Kişinin düşünüş, duyuş ve davranış örnekleri bakımından iki veya daha… devamı multiple personality