affective personality

Affektif kişilik. Bk. cyclothymic personality

cyclothymic personality

Aşırı sevinç ve durgunluk devrelerinin düzenli olarak birbirini izlemesiyle belirgin… devamı cyclothymic personality

double personality

İkili kişilik. Bk. multiple personality