abbreviation

Herhangi bir terimin kısaltılmış şekli; kısaltma.