infraction

Kırık ucun kemikten ayrılmadığı kırık; tam olmayan kırık; enfraksiyon