Colles’ fracture

Radius’un alt ucunda oluşan ve distal fragman’ın arkaya kayması ile… devamı Colles’ fracture

Pott’s fracture

Fibula’nın alt bölümünde, malleolus medialis’te oluşan, ayak bileği ekleminde de… devamı Pott’s fracture

counterextension

Kol veya bacak kemiklerinde kırık kemik uçlarını uygun şekilde karşı… devamı counterextension