quinolinic acid

Triptofanın parçalanmasıyla oluşan nikotinik asit öncüsü bir madde; kinolinik asit.