quininism

Kınakına ağacı kabuğundan elde edilen alkaloidler (kinin, kinidin vb.)’le zehirlenme;… devamı quininism