quinidine

Atriyal fibrilasyon, atriyal flutter, ventriküler ve supraventriküler taşikardi tedavisinde kullanılan… devamı quinidine