perichondrium

Kıkırdak yüzeylerini örten, bağ dokusundan oluşmuş zar; perikondriyum.