abscission

Kesme; herhangi bir oluşumu kesip çıkarma; absisyon.