myositis ossificans

Travmaya maruz kalan kasın, kalsiyum birikimi nedeniyle kemikleşmesi