bone abscess

Kemik dokusunda gelişen apse; kemik apsesi,