bony ankylosis

Eklemi oluşturan kemik kısımların, -patolojik bir olay sebebiyle- birbiriyle kaynaşması