Riegel’s pulse

Soluk veriş esnasında dolgunluğunu kısmen kaybeden nabız; Riegel nabzı.