catabythismomania

Canlıyı suya sokarak öldürme dürtüsü;bu nitelikte belirgin ruhsal sapıklık; katabitismomani.