chaiasia

sfinkter gevşemesi; özellikle -gastro özofageal regürjitasyon’a sebep olmak üzere- kardiyak… devamı chaiasia