Farre’s tubercles

Karaciğer kanserinde organ yüzeyinde görülen küçük kanseröz yumrular; Farre tüberkülleri