hepatic abscess

Karaciğerde oluşan apse; karaciğer apsesi,