quantity

Bir maddenin -sayılabilen ya da ölçülebilen- miktarı; miktar; nicelik; kantite.