quantimeter

Röntgen tüpünden çıkan x ışınlarının miktarını ölçen alet; kantimetre.