hematospermia

Meniye kan karışması; meninin kanlı oluşu; hematospermi.