hemorrhagic shock

Aşırı kan kaybı sebebiyle gelişen şok; hemorajik şok