blood type

Kişi kanının A, B, AB, ve O gruplarından birine ait… devamı blood type