blood ammonia

Kanda bulunan amonyak; kan amonyağı (Amonyak, kanda eser miktarda bulunur;… devamı blood ammonia