Enteromonas hominis

Sıcak memleketlerde, insan bağırsaklarında görülen Enteromonas türü (Dört kamçıya sahiptir),