abdominohysterectomy

Kama yapılan kesi aracılığıyla rahmi çıkarma; abdominohisterektomi.