quality

Bir maddeyi belirleyen yapı ya da etki özelliği; nitelik; kalite.… devamı quality