qualified

Belli nitelik gösteren; gerekli niteliği taşıyan; nitelikli; kalifiye.