kala-azar (H.)

Kalaazar, Bk. visceral leishmaniasis

Chopra’s antimony test

Kalaazar tanısında uygulanan serolojik bir test; Chopra’nın antimon testi