wheal

Deri üzerinde oluşan, genellikle çevresi kırmızı, ortası soluk küçük kabartı;… devamı wheal