Johnson’s test

İdrarda albümin bulunup bulunmadığını belirleme amacıyla uygulanan bir test; Johnson… devamı Johnson’s test