radiation accident

Aşırı dozda veya uzun süre iyonize ışına maruz kalış sonucu… devamı radiation accident