poikilionia

Kan elektrolitlerinin miktar bakımından -normale oranla- değişme göstermesi; kan iyonları… devamı poikilionia