surdity

Sürdite. Bk. surditas.

surditas

(L.): İşitme yeteneğinin olmayışı; sağırlık; surditas.