Weber’s test

Sağırlık tanısında uygulanan bir test; Weber testi

whistle

1- Islık sesi çıkarmak; ıslık çalmak. 2- Islık. Galton’s whistle