exothermal

Dışarıya ısı veren; ısı yayan; ekzotermal.