pupillary zone

İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,