prolapse of iris

İrisin travma veya lezyon sonucu komeada oluşan yarıktan dışarı taşması;… devamı prolapse of iris

filtration angle

Sklera ve kornea’nın birleşme sınırı ile iris’in bitişik kenarı arasındaki… devamı filtration angle

pupillary zone

İris’in ön yüzünün merkezi (iç) bölümü; iris’in pupiller bölümü,