inferior mesenteric plexus

Arteria mesenterica inferior‘un çevresindeki, plexus aorticus abdominalis‘den gelen sempatik ipliklerle… devamı inferior mesenteric plexus