indirect Coombs’ test

Serumda serbest inkomplet antikorların varlığını belirleme amacıyla uygulanan bir hemaglütinasyon… devamı indirect Coombs’ test